PEMBIAYAAN PERUMAHAN

LPPSA/BANK

LPPSA

JENIS PEMBIAYAAN

  • Membeli rumah atau petak rumah kediaman yang telah siap.
  • Membeli rumah di atas tanah sendiri.
  • Membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan.
  • Membeli tanah dengan tujuan membel rumah.
  • Menyelesaikan hutang pinjaman daripada Bank / institusi kewangan.
  • Membeli rumh di atas tanah yang dibeli melalui pinjaman PP/LPPSA.
  • Membuat kerja ubahsuai rumah atau petak rumah kediaman.

SKIM PEMBIAYAAN LPPSA

  • SSPA – Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam
  • SSPAi – Skim Pembiayaan Perumahan Sektor Awam secara Islamik.
  • Faedah 4%.

Untuk maklumat lanjut , boleh layari laman rasmi LPPSA.

BANK

BANK MUAMALAT 
Layari laman rasmi Bank Muamalat untuk maklumat lanjut.

PINJAMAN PERIBADI
Pembiayaan Peribadi Cash-i Muamalat
           

SMART MORTGAGE
Miliki rumah idaman anda dengan SMART MORTGAGE.